تفاوت گرید و فلکس در CSS

فضای در برگیرنده فلکس (flex container) ، برای پر کردن فضای خالی موجود یا جلوگیری از سرریز شدن آیتم ها، آنها را کوچک می کند و میتوان بلاک های عمودی و درون خطی افقی را با flex تولید کرد.

Flexbox می تواند کارهایی را انجام دهد که Grid نمی تواند انجام دهد. گرید و فلکس میتوانند با هم ترکیب شوند و مورد استفاده قرار گیرند.

نمونه کد Flex:

نتیجه:

کد قبل با استفاده از grid:

نتیجه:

آیا grid بهتر از Flexbox است؟

  • Flexbox برای چیدمان عناصر یا در یک ردیف یا در یک ستون بهتر است.
  • grid برای ترتیب دادن عناصر در چندین ردیف و ستون بهترین است.
  • پراپرتی justify-content نحوه توزیع فضای اضافی Flexbox را تعیین می کند.

چرا grid بهترین است؟

  • سرعت – grid به طراحان این امکان را می دهند تا عناصر را به سرعت به یک طرح اضافه کنند
  • کارایی – grid توسعه را آسان می کنند زیرا طرحی را برای قرار دادن عناصر ارائه می دهد.

آیا bootstrap از Flexbox استفاده می کند یا grid ؟

Bootstrap 4 از Flexbox به عنوان پایه سیستم شبکه خود استفاده می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان تلفنی
۶۵ ۸۹ ۹۶ ۸۸ - ۰۲۱
۹۱ ۸۴ ۹۶ ۸۸ - ۰۲۱