فهرست کامل تگ‌های HTML 5

در ادامه فهرست کامل تگ‌های قابل استفاده در HTML5 برای طراحی سایت را مشاهده می‌کنید. استفاده از این تگ‌ها داخل یکدیگر قوانین مختلفی دارد که برای آشنایی با این قوانین باید راهنمای مربوط به هر تگ را مطالعه نمایید.

html5

تگ‌های ساختاری

<a> ایجاد لینک
<article> ایجاد یک مقاله
<aside> تعریف بخشی از محتوای صفحه که محتوای جانبی به حساب می‌آید
<body> بخش اصلی ساختار صفحه
<br> رفتن به خط بعد
<details> ابزارکی برای نمایش اطلاعات اضافی و کمکی بیشتر به کاربر
<div> جداسازی بخشی از صفحه
<h1> to <h6> عنوان‌های ۱ تا ۶
<head> بخش سرآمد صفحه که شامل اطلاعات کلی و عمومی است
<header> تعیین حوزه سرآمد صفحه یا بخش( <section> )
<hgroup> تعریف حوزه‌ی قرارگیری سرآمدها
<hr> خط افقی
<html> عنصر اصلی صفحه
<footer> تعریف پابرگ صفحه یا یک بخش( <section> )
<main> بخش اصلی از محتوای صفحه
<nav> تعریف محل قرارگیری منوی اصلی صفحه
<p> تعریف پاراگراف
<section> ایجاد یک بخش مجزا در صفحه
<span> ایجاد یک محدوده‌ی بدون قالب‌بندی در میان متن
<summary> تعریف خلاصه برای عنصر <details>

تگ‌های متا

<base> تعریف نشانی پایه برای فایل‌های استفاده شده در صفحه
<basefont> منسوخ شده تعریف فونت اصلی برای صفحه
<link> تعریف ارتباط میان صفحه‌ی فعلی و یک صفحه یا منبع خارجی
<meta> تعریف اطلاعات کمکی و ساختاری در مورد صفحه
<style> تعریف قالب‌بندی گرافیکی و نمایشی برای صفحه
<title> عنوان صفحه

تگ‌های مربوط به ساخت فرم

<button> ایجاد یک دکمه
<datalist> تعریف تعدادی ردیف‌های از پیش تعیین شده برای <input>
<fieldset> قرار دادن تعدادی فیلد مرتبط در یک گروه
<form> تگ اصلی ایجاد فرم
<input> ایجاد یک فیلد ورود اطلاعات
<keygen> فیلد برای ایجاد کلیدهای خصوصی-عمومی
<label> ایجاد یک برچسب برای یک فیلد ورود اطلاعات
<legend> تعیین عنوان برای <fieldset>
<meter> تعریف اندازه گیری عددی در محدوده‌ی مشخص
<optgroup> تعریف حوزه‌ای از گزینه‌ها داخل فیلد <select>
<option> تعریف یک گزینه داخل <select>
<select> انتخاب از میان گروهی از گزینه‌ها
<textarea> محدود ورود متن چند خطی

تگ‌های قالب‌بندی

<abbr> عبارت کوتاه شده از یک عبارت طولانی
<acronym> نام مستعار
<address> نشانی محل
<b> نمایش متن به صورت درشت
<bdi> نمایش متن با جهت متفاوت با متن موجود
<bdo> تغییر جهت متن فعلی
<big> نمایش متن با اندازه بزرگ
<blockquote> نقل قول جعبه‌ای
<center> منسوخ شده نمایش متن در وسط
<cite> ارجاع به منبع اصلی
<code> قطعه‌ای از کد کامپیوتری
<del> متن جذف شده
<dfn> تعریف یک عبارت دیگر
<em> متنی دارای تاکید
<font> منسوخ شده تعریف رنگ، فونت و اندازه نوشته
<i> نمایش متن به صورت زاویه دار
<ins> متنی که بعدا به صفحه اضافه شده است
<kbd> نمایش متن به شکل ورودی صفحه کلید
<mark> علامت گذاری بخشی از متن
<output> نمایش نتیجه‌ی محاسبات
<pre> نمایش متن از پیش فرمت شده
<progress> نمایش مقدار پیشرفت یک کار
<q> نقل قول درون خطی
<rp> فراهم کردن پرانتزها در مرورگرهایی که از annotationهای روبی پشتیبانی نمی‌کنند
<rt> نمایش تلفظ یک حرف در annotationهای روبی
<ruby> نمایش annotation روبی
<s> منسوخ شده نمایش متن با خط وسط
<samp> نمایش مثال خروجی از یک نرم‌افزار کامپیوتری
<small> نمایش متن کوچک
<strike> منسوخ شده نمایش متن با خط وسط
<strong> متنی با تاکید زیاد
<sub> متن قرار گرفته در پایین( مثل اندیس )
<sup> متن قرار گرفته در بالا( مثل توان )
<tt> نمایش متن در حالت تله تایپ
<u> منسوخ شده نمایش متن با زیر خط
<var> نمایش تعریف یک متغیر
<wbr> تعیین محلی مناسب برای شکسته شدن خط و رفتن به خط بعدی

تگ‌های لیست و فهرست

<dd> بخش تعریف در یک لیست
<dir> منسوخ شده تعریف یک لیست دایرکتوری
<dl> تعریف یک لیست
<dt> تعریف موضوع در یک لیست
<li> تعریف یک ردیف از لیست
<ol> تعریف لیست شماره دار
<menu> تعریف فهرستی از دستورات
<ul> تعریف یک لیست بدون شماره

تگ‌های جدول

<caption> تعریف عنوان جدول
<col> تعریف ویژگی‌ها برای ستون جدول
<colgroup> تعریف ویژگی‌ها برای چند ستون جدول
<table> تگ اصلی تعریف جدول
<tbody> بخش اصلی جدول
<td> سلول جدول
<tfoot> گروهی از ردیف‌ها که پابرگ جدول را تشکیل می‌دهند
<thead> گروهی از ردیف‌ها که سربرگ جدول را تشکیل می‌دهند
<th> تعریف سلول در بخش سربرگ جدول
<tr> تعریف یک ردیف در جدول

تگ‌های اسکریپت

<noscript> هنگامی که اسکریپت در صفحه پشتیبانی نمی‌شود، محتوای این تگ فعال می‌شود
<script> درج اسکریپت در صفحه

تگ‌های محتوای خارجی

<applet> منسوخ شده درج یک اپلت جاوا در صفحه. در نسخه‌های جدید باید از <object> استفاده شود.
<area> تعریف بخشی در یک Image Map
<audio> درج صدا در صفحه
<canvas> بخشی برای تولید و پردازش تصاویر گرافیکی با اسکریپت
<embed> درج یک برنامه‌ی دیگر در صفحه. معمولا شامل صدا و تصویر است.
<figcaption> درج عنوان برای تصویر
<figure> درج تصویر در صفحه
<frame> یک قاب محتوا در کنار مجموعه‌ای از قاب‌های دیگر
<frameset> تعریف مجموعه‌ای از قاب‌ها
<iframe> نمایش محتوای سایتی دیگر در سایت
<img> یک تصویر درون خطی
<map> تعریف یک نقشه در Image Map
<noframes> تعریف محتوای جایگزین برای مرورگرهایی که از قاب‌ها پشتیبانی نمی‌کنند
<object> یک شیء خارجی داخل صفحه
<param> تعریف پارامترهای اضافی برای اپلت یا شیء
<source> تعریف منابع صوتی و تصویری جایگزین برای تگ‌های <audio> و <video>
<time> نمای زمان و تاریخ
<video> درج یک ویدئو در صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان تلفنی
۶۵ ۸۹ ۹۶ ۸۸ - ۰۲۱
۹۱ ۸۴ ۹۶ ۸۸ - ۰۲۱