۱۰۰ تابع پرکاربرد در طراحی سایت با php

زبان برنامه‌نویسی php، پرکاربردترین زبان برای برنامه‌نویسی و طراحی سایت به شمار می‌رود. اگر قصد یادگیری این زبان را داشته باشید، لازم است تا با توابع برنامه‌نویسی نیز آشنا شوید. به دلیل تعداد زیاد توابع، یادگیری تمام آن‌ها بسیار مشکل و زمان‌بر خواهد بود. در ادامه فهرست مهم‌ترین توابع را که در پروژه‌های واقعی بیشترین مقدار استفاده شده‌اند مشاهده می‌کند.

با یادگیری این فهرست، تقریبا آماده خواهید بود تا یک پروژه واقعی را شروع کنید. البته لازم به ذکر است در این فهرست برخی از توابع هسته php مثل print و echo و isset در نظر گرفته نشده‌اند. همچنین برای استفاده از پایگاه داده نیز باید بر اساس نیاز، یکی از روش‌های موجود مثل استفاده از ORM ها یا PDO را فراگیری نمایید.

طراحی سایت با php

چنانچه قصد داشته باشید برای برنامه‌نویسی از فریم‌ورک‌های php مثل لاراول هم استفاده کنید، دانستن این فهرست از توابع همچنان به عنوان یک پیش‌نیاز برنامه‌نویسی و طراحی سایت با php به شمار می‌رود.

با کلیک روی نام هر تابع به راهنمای php مربوط به آن تابع هدایت می‌شوید.

 1. count
 2. is_array
 3. substr
 4. in_array
 5. explode
 6. str_replace
 7. implode
 8. strlen
 9. array_merge
 10. strpos
 11. preg_match
 12. sprintf
 13. trim
 14. strtolower
 15. file_exists
 16. is_string
 17. preg_replace
 18. file_get_contents
 19. array_key_exists
 20. array_keys
 21. dirname
 22. function_exists
 23. array_map
 24. get_class
 25. class_exists
 26. is_object
 27. time
 28. json_encode
 29. date
 30. is_null
 31. is_numeric
 32. array_shift
 33. defined
 34. is_dir
 35. json_decode
 36. header
 37. strtoupper
 38. array_values
 39. md5
 40. method_exists
 41. file_put_contents
 42. rtrim
 43. array_pop
 44. unlink
 45. basename
 46. realpath
 47. call_user_func
 48. call_user_func_array
 49. fopen
 50. microtime
 51. fclose
 52. is_int
 53. is_file
 54. array_slice
 55. preg_match_all
 56. ucfirst
 57. intval
 58. str_repeat
 59. serialize
 60. array_filter
 61. mkdir
 62. is_callable
 63. ltrim
 64. ob_start
 65. round
 66. fwrite
 67. array_unique
 68. array_search
 69. reset
 70. array_unshift
 71. parse_url
 72. func_get_args
 73. end
 74. base64_encode
 75. unserialize
 76. max
 77. preg_split
 78. gettype
 79. strrpos
 80. version_compare
 81. array_push
 82. floor
 83. strtotime
 84. htmlspecialchars
 85. ini_get
 86. ini_set
 87. chr
 88. extension_loaded
 89. is_bool
 90. ksort
 91. array_reverse
 92. ord
 93. uniqid
 94. strtr
 95. array_diff
 96. error_reporting
 97. ceil
 98. urlencode
 99. min
 100. print_r

منبع: Top 100 PHP functions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان تلفنی
۶۵ ۸۹ ۹۶ ۸۸ - ۰۲۱
۹۱ ۸۴ ۹۶ ۸۸ - ۰۲۱