پرکاربردترین توابع php با توضیحات عملکرد

زبان برنامه‌نویسی php، پرکاربردترین زبان برای برنامه‌نویسی و طراحی سایت به شمار می‌رود. اگر قصد یادگیری این زبان را داشته باشید، لازم است تا با توابع برنامه‌نویسی نیز آشنا شوید. به دلیل تعداد زیاد توابع، یادگیری تمام آن‌ها بسیار مشکل و زمان‌بر خواهد بود. در ادامه فهرست مهم‌ترین توابع را که در پروژه‌های واقعی بیشترین مقدار استفاده شده‌اند مشاهده می‌کند.

با یادگیری این فهرست، تقریبا آماده خواهید بود تا یک پروژه واقعی را شروع کنید. البته لازم به ذکر است در این فهرست برخی از توابع هسته php مثل print و echo و isset در نظر گرفته نشده‌اند. همچنین برای استفاده از پایگاه داده نیز باید بر اساس نیاز، یکی از روش‌های موجود مثل استفاده از ORM ها یا PDO را فراگیری نمایید.

طراحی سایت با php

در ادامه فهرست توابع پرکاربرد php را به همراه توضیحات کوتاه مربوط به عملکرد هر تابع مشاهده می‌کنید:

توابع برای کار با رشته‌ها:

 1. is_string
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک رشته است یا خیر.
 2. explode
  یک رشته را به زیررشته‌های جداگانه‌ای بر اساس جداکننده‌ای مشخص تقسیم می‌کند.
 3. implode
  زیررشته‌های جداگانه را با یک جداکننده مشخص به هم متصل می‌کند.
 4. strlen
  طول یک رشته را برمی‌گرداند.
 5. strpos
  اولین موقعیت یک زیررشته را درون یک رشته دیگر جستجو می‌کند.
 6. str_replace
  تمام موارد یک زیررشته را در یک رشته با رشته دیگری جایگزین می‌کند.
 7. preg_replace
  یک الگوی جستجو را با یک جایگزین در یک رشته مطابقت می‌دهد و جایگزین می‌کند.
 8. trim
  فضای خالی را از ابتدای و انتهای یک رشته حذف می‌کند.
 9. strtolower
  تمام حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
 10. strtoupper
  تمام حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.
 11. ucfirst
  اولین حرف یک رشته را به حرف بزرگ تبدیل می‌کند.
 12. lcfirst
  اولین حرف یک رشته را به حرف کوچک تبدیل می‌کند.
 13. str_repeat
  یک رشته را تعداد مشخصی تکرار می‌کند.
 14. base64_encode
  یک رشته را به کدگذاری base64 تبدیل می‌کند.
 15. base64_decode
  یک رشته کدگذاری شده با base64 را به رشته اصلی برمی‌گرداند.
 16. htmlspecialchars
  کاراکترهای خاص HTML را برای خروجی امن در صفحات وب رمزگذاری می‌کند.
 17. urlencode
  یک رشته را برای استفاده در URL رمزگذاری می‌کند.
 18. md5
  یک رشته را به یک هش MD5 32 کاراکتری تبدیل می‌کند (برای مقایسه و بررسی امنیت داده‌ها).
 19. substr
  بخشی از یک رشته را استخراج می‌کند.
 20. preg_match
  بررسی می‌کند که آیا یک رشته با یک الگوی عبارات منظم مطابقت دارد یا خیر.
 21. sprintf
  یک رشته فرمت‌شده را با مقادیر مشخص تولید می‌کند.

توابع برای کار با آرایه‌ها:

 1. count
  تعداد عناصر یک آرایه را می‌شمارد.
 2. is_array
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک آرایه است یا خیر.
 3. in_array
  بررسی می‌کند که آیا یک مقدار خاص در یک آرایه وجود دارد یا خیر.
 4. array_merge
  دو یا چند آرایه را ادغام می‌کند.
 5. explode
  یک رشته را با یک جداکننده مشخص به یک آرایه تقسیم می‌کند.
 6. implode
  عناصر یک آرایه را با یک جداکننده مشخص به یک رشته تبدیل می‌کند.
 7. array_key_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک کلید خاص در یک آرایه وجود دارد یا خیر.
 8. array_keys
  کلیدهای یک آرایه را به صورت یک آرایه جدید برمی‌گرداند.
 9. array_values
  مقادیر یک آرایه را به صورت یک آرایه جدید برمی‌گرداند.
 10. array_map
  یک تابع را روی تمام عناصر یک آرایه اعمال می‌کند.
 11. array_filter
  عناصر یک آرایه را بر اساس یک شرط فیلتر می‌کند.
 12. array_slice
  یک زیرمجموعه از عناصر یک آرایه را انتخاب می‌کند.
 13. array_unique
  مقادیر تکراری را از یک آرایه حذف می‌کند.
 14. array_search
  اولین موقعیت یک مقدار خاص را در یک آرایه جستجو می‌کند.
 15. array_diff
  اختلاف دو آرایه را محاسبه می‌کند (عناصری که در یک آرایه هستند اما در دیگری نیستند).
 16. array_reverse
  ترتیب عناصر یک آرایه را برعکس می‌کند.
 17. array_shift
  اولین عنصر را از یک آرایه حذف می‌کند و برمی‌گرداند.
 18. array_pop
  آخرین عنصر را از یک آرایه حذف می‌کند و برمی‌گرداند.
 19. array_push
  یک یا چند عنصر به انتهای یک آرایه اضافه می‌کند.
 20. array_unshift
  یک یا چند عنصر به ابتدای یک آرایه اضافه می‌کند.

توابع دیگر:

 1. defined
  بررسی می‌کند که آیا یک ثابت تعریف شده است یا خیر.
 2. function_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک تابع تعریف شده است یا خیر.
 3. class_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک کلاس تعریف شده است یا خیر.
 4. is_object
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک شیء است یا خیر.
 5. is_callable
  بررسی می‌کند که آیا یک تابع یا متد قابل فراخوانی است یا خیر.
 6. json_encode
  یک آرایه یا شیء را به فرمت JSON تبدیل می‌کند.
 7. json_decode
  یک رشته JSON را به یک آرایه یا شیء تبدیل می‌کند.
 8. header
  یک هدر HTTP را به خروجی ارسال می‌کند.

توابع برای اعتبارسنجی داده‌ها:

 1. is_string
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک رشته است یا خیر.
 2. is_numeric
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک عدد است یا خیر.
 3. is_int
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک عدد صحیح است یا خیر.
 4. is_float
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک عدد اعشاری است یا خیر.
 5. is_bool
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک مقدار boolean (صحیح یا غلط) است یا خیر.
 6. defined
  بررسی می‌کند که آیا یک ثابت تعریف شده است یا خیر.
 7. is_null
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر مقدار null دارد یا خیر.

توابع برای کار با اشیاء و کلاس‌ها:

 1. is_object
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک شیء است یا خیر.
 2. get_class
  نام کلاس یک شیء را برمی‌گرداند.
 3. class_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک کلاس وجود دارد یا خیر.
 4. method_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک شیء دارای یک متد خاص است یا خیر.
 5. function_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک تابع وجود دارد یا خیر.

توابع برای سیستم‌عامل و محیط اجرایی:

 1. file_exists
  بررسی می‌کند که آیا یک فایل یا دایرکتوری وجود دارد یا خیر.
 2. is_dir
  بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یک دایرکتوری است یا خیر.
 3. mkdir
  یک دایرکتوری جدید ایجاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *